AlergicznieBramki SMSPorady prawne
Sprawdź profil alergicznie.pl na facebooku

HELICOBACTER PYLORI i alergia

HELICOBACTER PYLORI i alergia

Helicobacter pylori jest bardzo niebezpieczny dla atopików, u których czynnikami przyczynowymi jest zarówno kolonizacja bakteryjna jak i nadwrażliwość na pokarmy. Przebieg choroby w tych przypadkach jest znacznie silniejszy, a leczenie trudniejsze. Opierać się bowiem musi nie tylko na stosowaniu diet eliminujących szkodliwy pokarm, ale winno być wzbogacone o terapię eradykacyjną ( wypleniającą, niszczącą bakterię).Nagroda Nobla....Bakteria, którą, jako pierwszy na świecie, odkrył Polak!Druga połowa XIX wieku to okres, w którym wykryto istnienie bakterii o nazwie Helicobacter pylori. Chociaż ją odkryto i podejrzewano istnienie związku pomiędzy schorzeniami żołądka, a obecnością tej bakterii w jego śluzówce, to jednak nie znano jeszcze istotnych dla chorych, a przede wszystkim lekarzy leczących tego typu schorzenia, szczegółów na ten temat. Pionierskiego odkrycia, dokonał polski uczony Walery Jaworski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1889 roku !Badając popłuczyny ludzkich żołądków, wyselekcjonował spiralną bakterię , którą nazwał Vibrio rugula. Profesor Jaworski zwrócił wówczas uwagę na fakt, że bakteria ta występuje jedynie u niektórych osobników, przy czym grupa ‘posiadaczy” była znacznie liczniejsza od grupy „nie-posiadaczy”. Przez wiele lat bakteria ta poddawana była wielu specjalistycznym i pionierskim badaniom. Szukano istotnych dla medycyny związków, pomiędzy jej obecnością w organizmie, a występującymi wraz z nią schorzeniami żołądka. Dopiero w latach 80-tych XX wieku w efekcie żmudnych badań histologicznych skrawków żołądka pobranych od wielu chorych ludzi, możliwe stało się ponowne, bardziej dokładne , precyzyjne i medycznie udokumentowane zbadanie jej znaczenia dla zdrowia, a nawet życia ludzi. Zdaniem specjalistów, to wydarzenie stało się  przełomem we współczesnej medycynie.Helicobacter pylori na dobre został odkryty i dobrze poznany w 1979 roku przez Robina Warrena, a pierwszą hodowlę tej bakterii stworzył Barry Marshall w 1982 roku. Obaj naukowcy to dzisiejsi nobliści.JAK WYGLĄDA HELICOBACTER PYLORI? Cechą tej bakterii jest niezwykła ruchliwość, bez względu na środowisko w jakim się znajduje, a więc, czy pływa w soku żołądkowym, czy w gęstym śluzie.Ma ona charakterystyczny kształt spiralnej pałeczki, która może żyć i rozwijać się w organizmach ludzi i zwierząt. Jednak w organizmie tych ostatnich w stopniu ograniczonym. Człowiek od zwierzęcia zarazić się nią nie może. Miejscem, w którym najlepiej zasiedla się Helicobacter pylori  jest żołądek, a właściwie komórki warstwy nabłonkowej, również dwunastnica i jelito grube. Podejrzewa się , iż zakażenie  bakterią przenosi się przez przewód pokarmowy. Znaleziono ją u ludzi na zębach, w ślinie i kale. A jak potwierdziły wieloletnie badania, zarażone  są nią zazwyczaj całe rodziny (i to, tym samym szczepem)!Bakteria ta wykazuje niezwykłą wprost odporność na czynniki, istniejące w organizmie, które teoretycznie powinny ją zniszczyć. Zaatakowany organizm broni się w charakterystyczny tylko dla siebie sposób przed inwazją każdego zagrożenia, uruchamiając mechanizmy obronne swego układu immunologicznego. Jednak Helicobacter pylori najwyraźniej jest na nie odporny, co więcej, ma zdumiewające zdolności do adoptowania się i rozmnażania w warunkach dla niego niekorzystnych. Naukowcy wyodrębnili trzy podstawowe właściwości tej bakterii, są to:

Helicobacter pylori swą obecnością w organizmie wpływa na nasz układ immunologiczny, w miejscu, gdzie się znajduje , a więc bezpośrednio na śluzówce żołądka, powodując stany zapalne i nadżerki, jak również w sposób uogólniony sprawiając, że w organizmie produkowana jest nadmierna ilość przeciwciał IgE. Wykryto je u ponad 80% chorych zakażonych tą bakterią i to bez względu na fakt, czy byli oni alergikami, czy też nie. Zakażenie prowadzi do przewlekłego stanu zapalnego błony śluzowej żołądka, zwyrodnienia komórek nabłonkowych, przerostu gruczołów, zmniejszenia produkcji śluzu, a w dalszej konsekwencji do powstawania wrzodów żołądka i dwunastnicy.MOŻNA POWIEDZIEĆ, ŻEHelicobacter pylori jest najbardziej rozpowszechnionym na świecie czynnikiem chorobotwórczym. Zakażenie tą bakterią jest powszechne i tak samo częste wśród dzieci, jak i osób dorosłych. Do zakażenia dochodzi najczęściej  w dzieciństwie i częściej występuje w grupach rodzin o niskim statusie społecznym i trudniejszej sytuacji materialnej.Szacuje się, że w Polsce  zakażonych wspomnianą bakterią jest około 70% populacji.Z badań epidemiologicznych wynika, że w grupie dzieci i młodzieży do 20 roku życia, zakażonych jest około 50% ogółu badanych. W grypie dorosłych , którzy ukończyli 25 rok życia liczba zakażonych waha się pomiędzy 80%, a 100% badanych. W ostatnich latach jak wskazują badania, znacząco spadła ilość zakażonych tą baterią osób, co z pewnością ma związek z wyraźną poprawą jakości życia Polaków , a przede wszystkim warunków socjalnych w jakich żyją.CZY ISTNIEJE ZWIĄZEK POMIĘDZY HELICOBACTER PYLORI, A ALERGIĄ ?Tak. Zagadnienie to było badane przez nieżyjącego już dziś prof. Bogdana Romańskiego w Bydgoskiej Akademii Medycznej. Profesor Romański swoimi spostrzeżeniami podzielił się z grupą lekarzy specjalistów uczestniczących w sympozjum naukowym w Zakopanem w roku 2002. Podczas swego bardzo interesującego wykładu prof. Romański uznał na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań i wieloletniej obserwacji przebiegu klinicznego schorzenia u dorosłych chorych, że zakażenie Helicobacter pylori może być czynnikiem pierwotnym rozwoju alergii, może być także czynnikiem wtórnym istniejącej alergii i /lub nietolerancji pokarmowej. Jako czynnik pierwotny występuje wtedy, gdy w konsekwencji zakażenia bakterią dochodzi do uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego i zaburzeń procesu trawienia. Osłabiony i nadwrażliwy przewód pokarmowy reaguje reakcjami alergicznymi na kontakt z żywnością. W przypadku drugim, gdy mamy do czynienia z nadwrażliwością pokarmową , czy to IgE zależną, czy nietolerancją składników pokarmowych, zakażenie Helicobacter pylori jest dodatkowym czynnikiem pogłębiającym już istniejące objawy. Przy ekspozycji na uczulający pokarm stworzone są warunki do dłuższego, niż u osób nie zakażonych kontaktu błony śluzowej z alergenem pokarmowym, a także ułatwionego dzięki temu przenikania alergenów do krwioobiegu, co w konsekwencji prowadzi do wielonarządowych objawów alergii.[ad#ad-5]CO CIEKAWE...IgE zależny alergiczny nieżyt  żołądka może występować u osób zakażonych i nie zakażonych tą bakterią. Działa ona alergizująco na błonę śluzową żołądka zarówno u atopików, jak i u osób bez cech atopii, inicjując reakcję zapalną. Stwierdzono również ,że w organizmie osób bez cech alergii po zakażeniu Helicobacter pylori wzrasta ilość przeciwciał IgE. Zdaniem prof. Romańskiego u osób z alergią, nie zakażonych Halicobacter pylori przewlekłe zapalenie żołądka , które wywołane jest stałą ekspozycją na uczulający pokarm, przebiega łagodniej, niż u chorych zakażonych tą bakterią.Helicobacter pylori jest bardzo niebezpieczny dla atopików, u których czynnikami przyczynowymi jest zarówno kolonizacja bakteryjna jak i nadwrażliwość na pokarmy. Przebieg choroby w tych przypadkach jest znacznie silniejszy, a leczenie trudniejsze. Opierać się bowiem musi nie tylko na stosowaniu diet eliminujących szkodliwy pokarm, ale winno być wzbogacone o terapię eradykacyjną ( wypleniającą, niszczącą baketrię). Prof. Romański podkreślał znaczącą rolę układu pokarmowego w powstawaniu schorzeń alergicznych. Uznał ten układ jako „narząd wstrząsu” reakcji IgE zależnych, alergicznych u osób z predyspozycją do atopii. Przewód pokarmowy jest dużym obszarem przenikania do organizmu człowieka alergenów zewnątrzpochodnych tj. pyłki roślin, czy kurz i roztocza kurzu domowego.Z publikowanych badań wynika, że w sezonie pylenia roślin, aż 30% chorych na pyłkowicę cierpi w tym okresie również z powodu dolegliwości ze strony układu pokarmowego . W grupie poddanych badaniom i obserwacjom chorych z alergią pokarmową, prof. Romański stwierdził zakażenie Helicobacter pylori u ponad 65% badanych!Tak więc, znaczenie wyeliminowania ewentualnego zakażenia wspomnianą bakterią ma niebagatelne znaczenie w terapii schorzeń alergicznych, szczególnie , gdy manifestują się one objawami ze strony układu pokarmowego. Nie wspominając już o profilaktyce choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Autor: alergicznie.pl