AlergicznieBramki SMSPorady prawne
Sprawdź profil alergicznie.pl na facebooku

PYŁY WULKANICZNE i alergia....

PYŁY WULKANICZNE i alergia....

Pyły chemiczne i biologiczne należą do grupy silnych aeroalergenów.Ekolodzy alarmują....co rok na Ziemię spadają miliardy ton dwutlenku węgla, ponad 500 ton węglowodorów, ponad 100 mln ton popiołów, trochę więcej dwutlenku siarki, jednego ze składników „kwaśnych opadów”. Te zanieczyszczenia, pod postacią; dwutlenku węgla, tlenków azotu, siarki, metanu, bromu, chloro-fluoro-węglowodanów (freon) bombardują Ziemię, ale też przechodzą do ochronnej, gazowej warstwy atmosfery, niszcząc w ten sposób ozon. A ten jak wiadomo, zatrzymuje niepożądane składniki promieni słonecznych. Nie jesteśmy w stanie (jak dotąd) powstrzymać erupcji coraz bardziej aktywnych wulkanów, czyniących spustoszenie w warstwie ozonowej Ziemi, ale możemy wyeliminować z codziennego użytku wszystko to, co niszczy ozon i środowisko naturalne (np. freon z urządzeń chłodniczych i zawarty w kosmetykach w spray,u.Dwutlenek siarki i i tlenki azotu tworzą pod wpływem kontaktu z wodą silne kwasy siarkowy i azotowy. W trakcie opadów atmosferycznych spadają wraz z kroplami wody na ziemię w postaci kwaśnego opadu. Niszczą przede wszystkim drzewa iglaste, także liściaste, jednak te ostatnie co rok gubią liście, więc są pod wpływem tych substancji znacznie krócej. Niszczone są także liście innych roślin, które między innymi spożywamy w stanie surowym. Kwaśne opady  uszkadzają błony ochronne tych roślin, zakłócając w ten sposób ich gospodarkę wodna i system odżywiania. Substancje z kwaśnych opadów mają tez bezpośredni wpływ na człowieka. Ciężkie uszkodzenia błon śluzowych powoduje dwutlenek siarki, wywołując skurcze mięśni oskrzelowych, a w konsekwencji doprowadzając do duszności. Ciągłe, długotrwałe działanie pyłów, może spowodować trwałą nadwrażliwość układu oddechowego, podatność na infekcje, zapalenia oskrzeli i astmę. Substancje  szkodliwe, zanieczyszczające powietrze naturalnego środowiska lub miejsca pracy, trafiają do naszych dróg oddechowych jako faza gazowa lub w postaci aerozoli. Od tego jakie są ich właściwości fizyko-chemiczne i biologiczne zależeć będzie w konsekwencji dla nas, ich działanie chorobotwórcze. Pyły substancji chemicznie i biologicznie aktywnych, jeśli należą do dobrze rozpuszczalnych w wodzie, wchłaniają się głownie przez błonę śluzową. W konsekwencji tego mogą wywoływać niekorzystne objawy ogólnoustrojowe lub w poszczególnych narządach miąższowych. Pyły aktywne biologicznie i chemicznie, ale nie rozpuszczalne w wodzie powodują w układzie oddechowym wiele zmian. Są to zmiany o charakterze zapalnym alergicznym, bardzo rzadko nowotworowym.[ad#ad-1] Najbardziej narażony na działanie pyłów jest układ oddechowy i to bez względu na wiek człowieka. Oczywiście najbardziej zagrożone są niemowlęta i małe dzieci z uwagi na specyficzną budowę układu oddechowego . Także osoby w starszym wieku, u których aparat rzęskowy jest osłabiony i nie spełnia już tak dobrze swojej roli oczyszczającej i ewakuacyjnej dla zalegających zanieczyszczeń i śluzu. Jednak również młodzież i osoby w „sile wieku” są narażone na działanie pyłów, przede wszystkim poprzez  aktywniejsze życie codzienne. Układ oddechowy człowieka stanowi dla penetracji pyłów i substancji chemicznych bardzo dogodną drogę, lepszą, niż skóra i układ pokarmowy. Dzieje się tak dlatego, że cała powierzchnia układu oddechowego jest około 50 razy większa, niż powierzchnia ludzkiego ciała i co trzeba podkreślić, znacznie lepiej ukrwiona. Drobiny pyłów w zależności od swojej wielkości, przenikają do poszczególnych części układu oddechowego, a jak dowodzą badania, istnieje ścisła zależność pomiędzy cząstkami aerozoli i ich zdolnościami penetracyjnymi wewnątrz narządu oddechowego. Zatem:

To, czy cząsteczki pyłu zostaną zaabsorbowane do organizmu zależy również od: -          sposobu oddychania (głębokie, płytkie, częste, szybsze, wolniejsze, powolne, przez nos lub usta) -          szybkość prądu wdychanego powietrza. W układzie oddechowym dochodzi do sedymentacji cząsteczek pyłów, ale też do ich wydalania. Procesy oczyszczania się układu oddechowego zachodzą dzięki mechanizmom obronnym. Podstawowym z nich jest  aparat rzęskowo-śluzowy, którego zadaniem jest usuwanie zanieczyszczeń osadzających się w oskrzelikach i ewakuacja ich na zewnątrz. Jedną z konsekwencji długoletniego palenia tytoniu jest między innymi upośledzenie funkcji aparatu rzęskowego. Z badań medycznych wynika, że w układzie oddechowym trwałej depozycji ulega około 0,1 do 5,0% pyłów, które człowiek wdycha w trakcie całego życia. Jednak nawet tak mała stosunkowo ilość pyłów wywiera działanie chorobotwórcze, które zależy od właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych wdychanych substancji, doprowadzając z czasem do zmian zapalnych i  morfologicznych. W miarę ich postępu pojawiają się zmiany czynnościowe w funkcjonowaniu układu oddechowego, np.:Długotrwała ekspozycja na pyły spowodować może nie tylko przewlekły proces zapalny poszczególnych części składowych układu oddechowego, na przykład ścian oskrzeli, ale również inne elementy anatomicznej struktury płuc. Te zmiany najczęściej prowadzą do włóknienia odoskrzelowego odcinków płuc, dużego stopnia zaburzeń czynnościowych, serca płucnego, niewydolności oddechowej. Konsekwencją tych schorzeń jest trwałe inwalidztwo.Co zatem robić? Ja sobie radzić z ewentualną inwazją pyłów wulkanicznych?Jeśli się pojawią w naszej atmosferze, kontaktu z nimi nie unikniemy. Zatem trzeba będzie maksymalnie zmniejszyć okres przebywania na powietrzu przez dzieci i osoby starsze lub noszenie specjalnych maseczek, szczególnie przez osoby ruchowo aktywne. Mając nadzieję, że do tak drastycznych sytuacji w rzeczywistości nie dojdzie, można zastosować postępowanie profilaktyczne, jakie rutynowo stosuje się wobec osób zatrudnionych w zakładach o dużym zanieczyszczeniu powietrza- kopalnie, huty, młyny, itd., potencjalnych chorych na pylicę, czy wobec palaczy tytoniu. Proponuję profilaktyczne inhalacje, przy użyciu aparatów , zwanych- nebulizatorami ( potocznie zwane inhalatorami). Podstawowym zadaniem inhalacji profilaktycznej jest;Kiedy można zastosować leczenie inhalacyjne? Wówczas gdy pojawią się niepokojące objawy chorobowe ze strony układu oddechowego;W zabiegach inhalacyjnych wykorzystuje się objawowe działanie leku. Leki dobiera się mając na uwadze przede wszystkim jego oddziaływanie objawowe na narząd oddechowy. Najczęściej stosuje się leki;Zadaniem tych leków jest przede wszystkim udrożnienie układu oddechowego, a tym samym znacznie poprawić komfort oddychania. Zdaniem wybitnego specjalisty z zakresu aerozoloterapii , prof. Jerzego Alkiewicza; „Aerozoloterapia staje się coraz częściej metodą z wyboru w pneumonologii, ponieważ droga wziewna stanowi dogodny i szybko działający sposób transportu do ustroju środków leczniczych i to w dowolny , celowany i zamierzony przez lekarza rejon dróg oddechowych. Podane tą metodą środki farmakologiczne czynne mogą działać miejscowo (co jest ich głównym zadaniem) lub tez mogą wchłaniać się poprzez błonę śluzową układu oddechowego do tętniczej części krwioobiegu. Zabiegi inhalacyjne w profilaktyce i leczeniu chorób układu oddechowego są szczególnie wskazane ze względu na wspomniana wyżej możliwość miejscowego zadziałania podawanego leku i tym samym znaczne zredukowanie jego dawki. W zabiegach inhalacyjnych wykorzystuje się przede wszystkim objawowe działanie leku, a objawy wywołane w układzie oddechowym przez zanieczyszczenie powietrza są znane i typowe.” O aerozoloterapii napiszę więcej w następnym artykule, bo temat jest ciekawy, a leczenie tą metodą bardzo skuteczne.

Autor: alergicznie.pl