AlergicznieBramki SMSPorady prawne
Sprawdź profil alergicznie.pl na facebooku

Czy znasz.... POLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM CHORYM NA ASTMĘ I ALERGIĘ?

Czy znasz.... POLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM CHORYM NA ASTMĘ I ALERGIĘ?

Trochę historii…… Powstało w roku 1991 w Rabce Zdroju, jako organizacja samopomocy rodziców dzieci chorych na astmę i schorzenia alergiczne. Każda choroba, a przewlekła w szczególności w drastyczny sposób zmienia „normalne” życie w każdej rodzinie, negatywnie wpływając nie tylko na samopoczucie samego chorego, ale również jego najbliższych, czyli rodziny. Zwłaszcza, gdy cierpi na nią dziecko. Specyfika chorób alergicznych, a także astmy, zmusza nie tylko samego chorego do podporządkowania się rygorom i dyscyplinie systematycznego, długotrwałego i żmudnego leczenia, ale wymaga tego również od wszystkich osób w rodzinie. Przewlekła choroba, to także ogrom negatywnych emocji: ciągły stres, napięcie, strach o zdrowie i życie chorego dziecka, to także ogromne poczucie osamotnienia, bezradności i bezsilności w walce z chorobą. Nie wszyscy rodzice potrafią sobie poradzić w sytuacjach trudnych. Nie znajdując zrozumienia wśród rodziców dzieci zdrowych, szukają wsparcia, przede wszystkim moralnego, wśród ludzi mających takie same problemy, potrzeby, rozumiejących ich trudności, a więc wśród rodziców innych chorych dzieci.

Dzięki ich potrzebom i staraniom w roku 1991 powstało Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę i Alergię. Do roku 2003 siedzibą tej organizacji było Miasto Dzieci Świata- Rabka Zdrój. Obecnie Stowarzyszenie ma siedzibę w Krakowie. Zrzesza ponad 5 tysięcy członków, są to rodzice dzieci z całej Polski. Obecnie w Polsce działa ponad 30 punktów konsultacyjnych, kierowanych przez lekarzy konsultantów Stowarzyszenia ds. edukacji.

 

Autor: alergicznie.pl

następna strona artykułu