AlergicznieBramki SMSPorady prawne
Sprawdź profil alergicznie.pl na facebooku

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Regulamin serwisu alergicznie.pl

Usługodawca Usługi:

ALL-BART Consulting B. Kurzawa NIP: 735-228-68-49, ul. Przewóz 40B/62 30-716 Kraków ALL-BART Consulting  zastrzega sobie prawo redagowania i dokonywania zmian w treści Polityki Prywatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że obowiązuje go aktualna Polityka Prywatności widoczna pod adresem www.alergicznie.pl Jeśli Użytkownik nie zgadza się z treścią niniejszej Polityki Prywatności proszony jest o opuszczenie serwisu www.alergicznie.pl .

Ochrona danych osobowych

W trakcie używania serwisu Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych  danych osobowych przy pomocy dostępnego na stronie formularza. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści formularza, dane osobowe wprowadzane przez formularz będą przetwarzane przez ALL-BART Consulting  w celu wystosowania odpowiedzi na zapytanie użytkownika oraz prowadzenie ewentualnej korespondencji. ALL-BART Consulting  oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji ALL-BART Consulting  gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika  z infrastrukturą techniczną ALL-BART Consulting  , usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywania ich do potrzeb Użytkownika.

Cookies

 1. ALL-BART Consulting  zastrzega, że:
  1. używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb.
  2. podmioty trzecie na mocy odrębnych porozumień, mogą używać mechanizmu cookies na stronach Serwisu
 2. ALL-BART Consulting  , oświadcza i zastrzega, że mechanizm cookies to procedura zapisu i odczytu niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Informacje tekstowe nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania.  Celem takiego działania jest udostępnienie możliwości personalizacji usług świadczonych przez ALL-BART Consulting, oraz pozyskanie informacji o tym jakiej informacji Użytkownicy w ramach Serwisu szukają. ALL-BART Consulting  wykorzystuje dane pozyskane poprzez mechanizm cookies w celach statystycznych i emisji reklam.
 3. ALL-BART Consulting  gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku, co nie wyłącza możliwości korzystania z mechanizmu cookies przez podmioty trzecie w ramach Serwisu.
 4. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej.

Skrypty statystyk

W kodzie stron serwisu są umieszczone skrypty statystyk oprogramowania google analytics  pozwalające mierzyć ruch generowany na serwisie www.alergicznie.pl .

Zakres zbieranych danych

 1. Podczas wizyty użytkownika w serwisie automatycznie zbierane są dane dotyczące takiej wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czy też dane służące do lokalizacji geograficznej użytkownika.
 2. Gdy użytkownik kontaktuje się z ALL-BART Consulting  za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty elektronicznej, itp. przekazuje ALL-BART Consulting  swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

Sposób wykorzystywania danych

 1. Podstawowym celem wykorzystywania danych użytkownika jest udostępnianie serwisu www.alergicznie.pl w sieci internet.
 2. Dane użytkownika nie będą przekazywane osobom trzecim.
 3. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w serwisie. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
 4. W przypadku naruszenia prawa przez użytkownika, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, ALL-BART Consulting  może udostępnić dane użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości takim jak sądy, prokuratury, policja i inne organy ścigania, a także uprawnionym osobom trzecim.

Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, dotyczący zdrowia i chorób alergicznych. Twórca Serwisu jak i autorzy treści w nim dostępnych dołożyli wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne. Zarówno autorzy, ALL-BART Consulting  nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy, ani za żadne konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych w Serwisie.
 2. Żadnej z informacji zamieszczonych w Serwisie nie należy rozumieć jako sugestii, iż możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej, informacje zawarte w Serwisie mają skłonić do myślenia, kojarzenia symptomów i faktów w takim zakresie aby ułatwić wymianę informacji pomiędzy lekarzem, terapeutą i pacjentem.
 3. Ostateczne decyzje dotyczące zastosowania określonej terapii, lub też leków, należą zawsze do lekarza lub terapeuty.
 4. Zapoznając się z treścią Serwisu rozumiesz, że jego cel ma charakter wyłącznie edukacyjny.
 5. Usługi społecznościowe dostępne bez konieczności rejestracji a mające za cel zamieszczenie na stronach Serwisu Wpisu (wątek główny dodany przez Użytkownika) lub Komentarza (każda publikowana treść dotycząca Wpisu, lub innych treści dostępnych w Portalu) będą świadczone zgodnie z poniższymi zasadami (Usługa elektroniczna komentarzy):
  1. Usługa elektroniczna komentarzy to usługa elektroniczna umożliwiająca wymianę informacji i opinii oraz prowadzenia dyskusji pomiędzy Użytkownikami, w szczególności poprzez dokonywanie Wpisów lub Komentarzy,
  2. Usługa elektroniczna komentarzy jest usługą bezpłatną dostępną dla każdego użytkownika internetu,
  3. ALL-BART Consulting  oświadcza, że nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej, zapisuje Wpisy i Komentarze we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci internet, przy czym zastrzega  sobie prawo do usunięcia, już dodanych:
   1. Wpisów i Komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu,
  4. w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Komentarzy lub Wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. zm.).
  5. ALL-BART Consulting  nie odpowiada za treść Wpisów i Komentarzy.
 6. ALL-BART Consulting  nie odpowiada za  treść zamieszczonych informacji w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do niej.

Własność intelektualna

 1. Serwis zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne.
 2. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, ALL-BART Consulting udostępnia na stronach  Serwisu  na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
 3. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Serwisu, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
 4. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
 5. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).

Autor: alergicznie.pl