AlergicznieBramki SMSPorady prawne
Sprawdź profil alergicznie.pl na facebooku

ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY- PLAGA NASZEJ CYWILIZACJI

ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY- PLAGA NASZEJ CYWILIZACJI

Z badań epidemiologicznych wynika, ze na ten rodzaj schorzenia alergicznego cierpi w świecie około 30% populacji. Uznaje się, że jeśli dziecko dziedziczy skłonność do nadwrażliwości po jednym z rodziców to jego szansa na zachorowanie na atopowe zapalenie skóry wynosi 30%, a jeśli na ten rodzaj choroby cierpią oboje rodzice, to jego szansa na zachorowanie wynosi, aż 80%. Moje spostrzeżenia w tym zakresie są inne. W latach 2005-2010 prowadziłam badania społeczne na grupie 1000 osób z całej Polski, w wieku od 0 do 21 lat. Atopowe zapalenie skóry było najczęściej diagnozowanym schorzeniem na tle alergicznym, które towarzyszyło; alergii na pokarm, astmie i pyłkowicy. Ujawniało się od najwcześniejszych dni życia u niemowląt atopowych i trwało najdłużej, często do wieku dorosłego. Badaniami objęci byli również rodzice dzieci, cierpiący na różnego typu alergie i astmę. Grupa chorych rodziców i ich dzieci liczyła 726 osób.

Analizując materiał pozyskany w trakcie badań, mogę stwierdzić, że;

U ludzi obciążonych skazą atopową, choroba jest konsekwencją nadwrażliwości na substancje zewnątrzpochodne, najczęściej są to alergeny pokarmowe i wziewne.

 

 

Autor: alergicznie.pl

następna strona artykułu