AlergicznieBramki SMSPorady prawne
Sprawdź profil alergicznie.pl na facebooku

DLACZEGO CZŁOWIEK KASZLE?

DLACZEGO CZŁOWIEK KASZLE?

Układ nerwowy u człowieka  podzielony jest na :

Podstawową jednostka tego układu jest komórka nerwowa zwana neuronem.Klasyczny podział fizjologiczny wyróżnia trzy rodzaje neuronów na podstawie funkcji jakie pełnią, są to:

To, jak pracuje nasz układ oddechowy zależy od systemów nerwów autonomicznych, a więc nerwów niezależnych od naszej woli. Układ autonomiczny reguluje stale i zazwyczaj doskonale funkcje wszystkich narządów wewnętrznych, naczyń krwionośnych, gruczołów potowych itd. Jak już wspomniano układ autonomiczny poza nasza wolą i świadomością utrzymuje sprawność całego organizmu przejawiającą się w oddychaniu, trawieniu, krążeniu, wydalaniu i wydzielaniu. Układ ten reaguje na wszelkie bodźce, przystosowując organizm do aktualnych potrzeb. Składa się z nerwów (czuciowych i ruchowych) oraz ze zwojów, w tych ostatnich znajdują się neurony. Jest on jednak ściśle powiązany z centralnym układem nerwowym.

Składa się z dwóch części:

Autor:

następna strona artykułu