AlergicznieBramki SMSPorady prawne
Sprawdź profil alergicznie.pl na facebooku

ALERGIA NA LATEKS

ALERGIA NA LATEKS

[ad#ad-1]Przyzwyczajeni jesteśmy do informacji, że najczęstszymi przyczynami alergii u ludzi są pyłki i roztocza kurzu domowego lub alergeny pokarmowe takie jak mleko, jaja, mięso. Lateks w ostatnich latach stał się „nowym” bardzo powszechnym i bardzo niebezpiecznym dla ludzi alergenem. Nie tylko dlatego, że jest we współczesnym świecie dodatkiem do coraz większej ilości produktów, ale również dlatego, że jest powszechnie stosowany w służbie zdrowia, gastronomii, handlu nie wspominając o popularności takie produktu jak prezerwatywy.  Ostatnie doniesienia naukowe potwierdzają występowanie alergii krzyżowej lateksu z niektórymi pokarmami, co może być zasadniczą przyczyną wzrostu  występowania alergii pokarmowej. Jakich pokarmów należy unikać przy uczuleniu na lateks? Przeczytaj! W postaci naturalnej jest mleczkiem kauczukowym, wytwarzanym przez drzewa w krajach tropikalnych, głównie w Brazylii. Jednak terenem dużych upraw drzew kauczukowych stały się w XIX wieku także plantacje w Indonezji i Malezji. Na drodze skomplikowanych procesów technologicznych, współczesny przemysł przerabia lateks na kauczuk naturalny, aby z niego w dalszych procesach wyprodukować gumę naturalną. Wytwarza się jej w skali roku około 6 milionów ton na całym świecie. Wyroby gumowe zawierają mieszaninę wielu alergenów lateksu, które w naszym środowisku znajdują się w różnych postaciach i ilościach. Nie można zapominać też o tym, że do wyrobu wielu produktów dodaje się szereg związków chemicznych podnoszących ich wartość i wytrzymałość, między innymi: -         dodatki polepszające jej elastyczność, -         zmiękczacze, -         przyspieszacze i aktywatory wulkanizacji, -         sulfonamidy, -         tlenek cynku i stearynę, -         wypełniacze: kredę, krzemionkę i sadzę, -         przeciwutleniacze, -         substancje przeciwdziałające „starzeniu się produktu”. Również te uszlachetniające wyroby dodatki, są potencjalnymi alergenami dla osób obdarzonych cechą nadwrażliwości. A to jest  surowiec do produkcji wielu produktów codziennego użytku. Podobnie, jak już wspomniano służy ona do wytwarzania artykułów medycznych masowo używanych we współczesnej służbie zdrowia, tj. rękawiczki gumowe, bandaże elastyczne, przylepce, cewniki, dreny i części do aparatury medycznej tj. uszczelki, korki, węże. Być może dlatego właśnie pracownicy służb medycznych wykazują najczęściej uczulenie na lateks.

GDZIE GO SPOTYKAMY?

[ad#ad-1]Pierwsze spotkanie następuje na sali porodowej, można więc rzec, że lateks, jako pierwszy i jeden z najsilniejszych alergenów wita na tym świecie każdego nowonarodzonego człowieka. Kontakt z nim ma dziecko w chwili, gdy dotykają go ręce położnej, zabezpieczone rękawiczkami z gumy. Wówczas kontakt dotyczy skóry, ale również we wdychanym przez maluszka powietrzu do jego układu oddechowego dostają się drobiny lateksu znajdujące się w pudrze wypełniającym gumowe rękawice, wypełniające powietrze szpitalnych wnętrz. To tylko niektóre zdarzenia z pierwszych godzin życia zdrowego noworodka. Jeśli jego stan zdrowia jest gorszy, będzie on miał kontakt z wieloma innymi produktami zawierającymi lateks, a stanowiącymi wyposażenie sali szpitalnej.Dalsze kontakty? To smoczek, gryzaczek, zabawka, plaster, jednorazowe pieluszki, ubranka.[ad#ad-4]Szczególnie na uczulenie na lateks narażone są dzieci, wielokrotnie poddawane zabiegom chirurgicznym. Szczególnie na to ryzyko narażone są dzieci ze skazą atopową, stanowią one grupę wysokiego ryzyka wystąpienia alergii na lateks. W Polsce do roku 1994 właściwie nie spostrzegano alergii na lateks i chociaż wielu pracowników służby zdrowia zgłaszało dolegliwości alergiczne, nie wiązano ich z istnieniem lateksu, Tymczasem okazuje się, że wielu polskich lekarzy, szczególnie chirurgów, pielęgniarek, a nawet salowych cierpi z powodu alergii na lateks. Przeprowadzono badania między innymi studentów stomatologii. Wyniki ich są niepokojące, okazało się bowiem, że u wielu z nich stwierdza się alergię na lateks, przy czym, aż 10% spośród badanych nabyło jej przed ukończeniem trzeciego roku studiów medycznych. Alergeny lateksu działają na organizm człowieka w dwóch etapach: - pierwszym jest uczulanie się na działanie lateksu, - drugim jest to odpowiedź organizmu o charakterze reakcji alergicznej na ponowny kontakt z lateksem.

OBJAWY

Mogą wystąpić natychmiast po zetknięciu się ze szkodliwym alergenem, a mogą mieć charakter reakcji opóźnionej i pojawić się po kilku lub kilkunastu godzinach. Reakcje natychmiastowe mogą przybrać postać: -         wstrząsu anafilaktycznego, -         ostrej pokrzywki, -         ostrej reakcji anafilaktycznej jamy ustnej i gardła , -         ostrego napadu duszności astmatycznej, -         ostrego nieżytu nosa, -         ostrego nieżytu spojówek. Reakcje opóźnione to: -         wyprysk kontaktowy skóry (np.po zdjęciu rękawiczek gumowych), -         przewlekła postać pokrzywki Pierwsze objawy uczulenia na lateks są łagodne, mogą więc ujść uwadze chorego i lekarza. Najczęściej mają postać kontaktowego zapalenia skóry. Jednak kolejny kontakt z lateksem może przynosić ze sobą coraz bardziej groźne dla zdrowia i życia konsekwencje. W miarę upływu czasu i silniejszego kontaktu z lateksem, objawy mogą ujawniać się nie tylko ze strony skóry, czy układu oddechowego, ale z wielu narządów i układów równocześnie, z których chyba najgroźniejszym jest układ sercowo-naczyniowy.

WAŻNE!

[ad#ad-3]Jeśli została stwierdzona u chorego alergia na lateks, przed każdorazowym planowanym zabiegiem chirurgicznym powinien on informować pracowników służby zdrowia o tym zagrożeniu. Służba zdrowia wydaje się być przygotowana na tego typu ewentualności, o czym świadczą warunki jakie muszą być spełnione w przypadku pacjenta uczulonego na lateks.Są to:
  1. Uczestniczący w zabiegu chirurgicznym nie mogą używać jednorazowych rękawiczek gumowych.
  2. Aparaty służące do podawania leków infuzyjnych jak również aparatura anestezjologiczna nie mogą zawierać dodatków z lateksu.
  3. Leki muszą być przechowywane w opakowaniach nie zawierających elementów z lateksu lub gumy.
  4. Lateks nie może być obecny w danym pomieszczeniu pod żadną postacią.
  5. W salach operacyjnych muszą być zainstalowane urządzenia filtrujące powietrze.

LATEKS  I OWOCE

Od początku lat 90-tych w literaturze medycznej pojawiają się coraz liczniej wyniki badań prowadzonych na grupach chorych uczulonych na lateks, a wykazujących istnienie współistniejących uczuleń na warzywa i owoce. Ponad wszelką wątpliwość potwierdzono, że uczuleni na lateks mogą reagować alergicznie po spożyciu owoców tj. bananów, kiwi, awokado i melonów. Uczulenie na lateks może więc współistnieć z alergią na pyłki traw, drzew i chwastów. U uczulonych na lateks mogą występować objawy chorobowe po spożyciu: -bananów,                                                    - mąki pszennej, -awokado,                                                    - pomidorów, -kiwi,                                                           -ziemniaków. -melonów, -fig, -papai, -kasztanów. -mango.

JAK LECZYĆ?

Alergię na lateks rozpoznać można w oparciu o: -wywiad z pacjentem, -         testy skórne punktowe, -         próby immunologiczne (oznaczanie swoistych IgE) [ad#ad-2]Wyniki testów skórnych w tym przypadku alergii nie zawsze dostarczają wystarczających danych do postawienia jednoznacznej diagnozy. Wynika to z faktu, że nadal medycyna nie dysponuje dobrze standaryzowanymi wyciągami z alergenów lateksu. Jednak w wielu przypadkach uczulenie na lateks jest tak silne, że dane z wywiadu połączone z obserwacją reakcji pacjenta na kontakt z alergenem lateksu, wyjaśniają przyczynę schorzenia. A leczenie? Jak zwykle w przypadku schorzeń alergicznych. Najważniejsze to usunięcie z otoczenia i bezpośredniego kontaktu wszystkiego, co może zawierać alergeny lateksu. W tym również unikanie pokarmów , które są spokrewnione z wieloma alergenami lateksu. Podejmowane są próby leczenia tego rodzaju uczulenia za pomocą odczulania. Stosowane są szczepionki doustne i podskórne, wydaje się ,że z dobrym efektem. Nadal jednak trwają badania nad skutecznością tej metody leczenia, a przede wszystkim nad jej bezpieczeństwem dla pacjenta.Główny alergen lateksu wykazuje największe pokrewieństwo z alergenem kiwi.UWAGA!Popularne w Polsce domowe ozdobne rośliny doniczkowe wydzielają mleczko zawierające lateks. Do tej grupy należy Ficus beniamina.

Z każdym rokiem wzrasta liczba ludzi uczulonych na lateks, to potwierdzają nasze badania społeczne. Nie chodzi tu tylko o dzieci, a przede wszystkim o osoby dorosłe. W naszych badaniach prowadzonych w latach 2000- 2003 na 1200 dzieci i młodzieży, 288 było uczulonych na latex. Liczba ta stanowiła 24% wszystkich badanych dzieci. Gdy ogólną grupę badanych podzielono według kryterium ”grupa krwi” okazało się, że najwięcej dzieci uczulonych na latex było w zakresie grupy krwi B (N=101) co stanowiło 44% wszystkich dzieci z tą grupą krwi. Druga pod względem liczebności uczulonych na latex była grupa dzieci z grupą krwi AB (N=58) co stanowiło 30% dzieci w tej grupie. W pozostałych grupach uczulenie na latex występowało u 13% dzieci z grupą krwi A i 22% dzieci z grupą krwi 0. Na podstawie wyników uzyskanych w trakcie tych badań można stwierdzić, że na związki chemiczne (dym papierosowy, perfumy, dezodoranty, pasta do podłóg, benzyna) częściej uczulone są lub ich nie tolerują dzieci z grupami krwi B i 0.

Autor: alergicznie.pl