AlergicznieBramki SMSPorady prawne
Sprawdź profil alergicznie.pl na facebooku

STOPIEŃ CIĘŻKOŚCI ASTMY UWARUNKOWANY GENETYCZNIE?

STOPIEŃ CIĘŻKOŚCI ASTMY UWARUNKOWANY GENETYCZNIE?

Za  najczęstszą chorobę wieku niemowlęcego, która przebiega z objawami świszczącego oddechu uznaje się zapalenie dróg oddechowych spowodowane zakażeniem wirusowym. Jednak nie u każdego dziecka, u którego w wieku niemowlęcym stwierdzono występowanie świszczącego oddechu, towarzyszące zapaleniu dróg oddechowych rozpoznaje się astmę. Gdy u dziecka po ukończeniu 1 roku życia nadal utrzymuje się świszczący oddech może być to zwiastunem astmy o podłożu atopowym, która na dobre objawić się może w starszym wieku dziecka. Występowanie astmy u małych dzieci upośledza rozwój ich układu oddechowego zawłaszcza płuc w wieku starszym.

Najczęstszym czynnikiem leżącym u podstaw ujawniania się astmy u dzieci jest schorzenie alergiczne, głownie alergia na roztocza kurzu domowego. Znacząca rolę odgrywają też pyłki roślin, grzyby pleśniowe, alergeny zwierząt, a w ostatnim czasie lateks i alergeny karaluchów. Jeśli alergia na pospolite alergeny wziewne dotyczy dróg oddechowych, to jest ona najsilniejszym czynnikiem ryzyka w rozwoju astmy. W początkowej fazie choroby, astma może ujawniać się w postaci alergicznego nieżytu nosa, zapalenia spojówek, atopowego zapalenia skóry lub alergia na pokarm, z czasem, objawy alergii z różnych układów i narządów mogą zanikać  lub znacznie się zmniejszyć, ujawniają się natomiast objawy astmy oskrzelowej. Niestabilność dróg oddechowych, to cecha charakterystyczna dla astmy oskrzelowej, a powoduje ją nadmierna reakcja skurczowa oskrzeli, wywołana przede wszystkim toczącym się procesem zapalnym w drogach oddechowych.

Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne działające na drogi oddechowe powodują ich nadmierny skurcz, albo poprzez stymulacje mięśni gładkich, albo przez uwalnianie farmakologicznie czynnych substancji lub obu jednocześnie. W konsekwencji tych reakcji może szybko dochodzić w trakcie doby do zmienności światła oskrzeli, niekiedy nawet przekraczająca 20% wartości szczytowego przepływu powietrza PEF wraz z wystąpieniem objawów chorobowych w nocy lub wcześnie rano. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia są dwa objawy astmy; stan astmatyczny i napad astmy oskrzelowej.

 

Autor: alergicznie.pl

następna strona artykułu