AlergicznieBramki SMSPorady prawne
Sprawdź profil alergicznie.pl na facebooku

Uczulenie na pyłek roślin

Uczulenie na pyłek roślin

Sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa i spojówek, dające objawy popularnych „infekcji”. Choruje na nie rokrocznie około 40% alergików. Co jest jego przyczyną? Jak sobie radzić? Leczyć je, czy czekać, aż samo minie. Jakie są konsekwencje nie zdiagnozowanego lub źle leczonego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. [ad#ad-2]W latach 2000-2008 prowadzone były w ramach realizacji programu edukacyjnego „Alergia-nie jesteś” sam badania społeczne w których wzięło udział około 1000 chorych na astmę i alergię polskich dzieci w wieku od 0 do 21 lat z całej Polski. Wszystkie dzieci i młodzież miały oznaczoną grupę krwi. Rodzicom tych dzieci, chcielibyśmy tą drogą bardzo podziękować za udział w badaniach. Ich wyniki są bardzo ciekawe. Zapraszamy do lektury artykułu i do włączenia się do dalszych badań i obserwacji, jakie w ramach realizacji kolejnego programu edukacyjnego prowadzi ZG Polskiego Stowarzyszenia Pomocy dzieciom Chorym na Astmę i Alergię w Krakowie.

PYŁKOWICA- uczulenie na pyłek roślin

G. Maciejewska ALERGENY ATOPOWE Są przyczyną objawów chorobowych u chorych- atopików, którzy dziedziczą skłonność do nadwrażliwości, czyli alergię po najbliższych (rodzice, dziadkowie) z pokolenia na pokolenie. W naszych badaniach, aż 74% badanych dzieci pochodziło z rodzin, w których bliżsi i dalsi krewni chorowali na schorzenia alergiczne lub astmę. 31% badanych dzieci miało chorą na te schorzenia matkę, 21% ojca, a 34% młodsze lub starsze rodzeństwo. Niemal w 30% badanych rodzin chorowała rodzina ze strony matki, ze strony ojca jak wynika z analizy danych, rodzina chorowała w 22% badanych rodzin. Częściej chorowało rodzeństwo matki, niż ojca. Niemal w 50% badanych rodzin, chorowało dziecko urodzone jako pierwsze., jedynie o 10% mniej było dzieci chorych na astmę i schorzenia alergiczne, urodzonych jako drugie w rodzinie. W przypadku dzieci urodzonych jako pierwsze, zdecydowanie więcej jest chłopców. Wśród chorych urodzonych jako drugie dzieci w rodzinie, przeważały dziewczynki. Rodziny z jednym chorym dzieckiem stanowiły w zakresie grupy krwi A niemal 20% badanych, w zakresie grupy 0 - 14% badanych, w zakresie grupy B- 11% badanych, a w zakresie grupy AB- 9% badanych. W naszej badanej grupie chorych, najwięcej było rodzin z jednym chorym na astmę lub alergię dzieckiem wśród dzieci z grupą krwi A. W zakresie tej grupy krwi było też najwięcej rodzin z dwójką (taka sama ilość , jak z jednym chorym dzieckiem) i trójką chorych dzieci. Liczba substancji wyzwalających odpowiedź immunologiczną, a więc zdolnych do wywołania w organizmie reakcji alergicznej jest nieograniczona. Mogą to być zarówno białka, węglowodany jak i proste związki chemiczne. W praktyce uczulają tylko niektóre struktury i są na nie wrażliwe  niektóre osoby z predyspozycją do nadwrażliwości. Alergeny wziewne- inaczej zwane powietrznopochodnymi- najczęstsza przyczyna powstawania objawów chorobowych ze strony układu oddechowego,  wnikają do organizmu wraz z powietrzem, ale też drogą pokarmową i kontaktową ( np. poprzez dotyk).

PYŁEK ROŚLIN

Pyłki pomiędzy sobą różnią się wielkością ziaren oraz kształtem, może on być okrągły, gruszkowaty, walcowaty, jajowaty. Rośliny nasienne dzieli się na dwa główne podtypy:[ad#ad-1]W USA opada rocznie na ziemię, w czasie jednego sezonu pylenia około 1 miliona ton ambrozji! Objawy uczulenia u atopików powoduje – stężenie progowe ziaren pyłku rzędu 50 w 1 m 3 powietrza. Objawy pyłkowicy występowały u osób na nie nadwrażliwych przy stężeniu 50 w 1 m 3 , a u wszystkich alergików przy stężeniu 70 w m 3. Pyłkowica jest  najbardziej rozpowszechniona na świecie chorobą o patomechamizmie anafilaktyczno-atopowym. Rośliny, których pyłek uczula najczęściej dzieli się na trzy grupy:TRAWYW Polsce najczęściej uczulają:Alergeny licznych pospolitych traw łączy bliskie pokrewieństwo i wysoka reaktywność krzyżowa.

CHWASTY

Najsilniej uczula pyłek północnoamerykańskiego chwastu- ambrozji.W Polsce:Alergia na bylice (Artemisia)- ich liczba obejmuje około 400 gatunków .W Polsce występuje 7 rodzajów bylic;[ad#ad-1]Niebezpieczne dwa główne alergeny Art. V 1 i Art. V 2 , reagujące krzyżowo z pokarmami. Bylice- okres pylenia – rozpoczyna się w połowie lipca, szczyt osiąga pod koniec sierpnia. Alergeny reagują krzyżowo z innymi roślinami, pokarmami. Uczuleni na bylice nie powinni spożywać pokarmów tj.:Bardzo groźne reakcje powoduje uczulenie na białka selera i niektórych przypraw.

DRZEWA  I  KRZEWY

Do krzewów wytwarzających alergizujący pyłek należą;[ad#ad-3]Pyłek brzozy-silnie uczula (rokrocznie notuje się duże stężenie pyłków w powietrzu), wywołuje objawy alergiczne dróg oddechowych i napady astmy oskrzelowej, reaguje krzyżowo z pyłkiem olchy i leszczyny, a także z alergenami owoców i jarzyn. Z prowadzonych badań naukowych wynika, że 14 pacjentów u których wystąpiła reakcja anafilaktyczna na rumianek z anafilaksją na rumianek było jednocześnie uczulonych na pyłek bylic ( 11 pacjentów) i na pyłek brzozy ( 8 pacjentów). Pyłek; dębu, lipy, topoli (puch nie uczula, tylko drażni)- uczulają słabo. Uczula pyłek jesionu. Reakcje krzyżowe z oliwką śródziemnomorską i ligustru sadzonego w postaci żywopłotów. Rodzina sosnowatych; sosna, świerk, jodła, modrzew- uczulają słabo, jedynie sosna może uczulać okresowo, np. w czasie świąt Bożego Narodzenia, gdy żywe drzewka są w domu, mogą wystąpić u alergików uczulonych na pyłki drzew podrażnienia układu oddechowego lub alergia skórna kontaktowa po dotknięciu drzewka – zespół drzewka wigilijnego. W Europie środkowej uczulają pyłki cedru i oliwki śródziemnomorskiej. W Polsce pylenie drzew zaczyna się na początku lutego (olcha, leszczyna), a nawet w styczniu. W kwietniu- dominuje pyłek brzozy oraz pyłek drzew liściastych, który trwa do połowy maja. Czerwiec- lipiec-pylą trawy, głównie zbóż. Od połowy lipca i w sierpniu – pylą bylice. Najskuteczniejszą metodą leczenia pyłkowicy jest immunoterapia swoista, czyli odczulanie. Jest to jedyna metoda leczenia przyczyny schorzenia, a nie tylko jego objawów.Niestety, coraz częściej okazuje się, że co prawda po immunoterapii próg tolerancji uczulających pyłków znacznie się podnosi, to jednak u wielu pacjentów pojawiają się objawy jakich wcześniej nie mieli- alergia i /lub nietolerancja pokarmów w postaci warzyw, jarzyn i owoców. W naszych badaniach takie objawy zauważano najczęściej u chorych z grupą krwi A. W zakresie tej grupy także obserwowano obrzęk jamy ustnej, języka, łzawienie oczu i swędzenie nosa po spożyciu owoców, najczęściej jabłek, pomarańczy i mandarynek. Dla osób uczulonych na pyłki roślin wczesnowiosennych, najważniejsza informacją jest to, że powinny przyjmować leki antyhistaminowe (zgodnie z zaleceniem lekarza) już kilka tygodni przez okresem pylenia tych roślin. Przyjmowanie leku antyhistaminowego, w okresie gdy pojawią się objawy, nie ma sensu, gdyż aby te leki spełniły swoją rolę muszą być przyjmowanie znacznie wcześniej, niż następuje okres ekspozycji na tego typu alergeny.

Autor: alergicznie.pl