AlergicznieBramki SMSPorady prawne
Sprawdź profil alergicznie.pl na facebooku

NADWRAŻLIWOŚĆ NA PYŁKI ROŚLIN

NADWRAŻLIWOŚĆ NA PYŁKI ROŚLIN

Alergie wywołane przez kurz, roztocza kurzu domowego, pyłki roślin, zarodniki grzybów pleśniowych, sierść zwierząt, dym, zanieczyszczenia powietrza, to grupa schorzeń charakteryzująca się nadwrażliwością na alergeny wziewne. Wnikają one do ustroju poprzez drogi oddechowe i powodują zaburzenia w funkcjonowaniu układu oddechowego. Najwięcej problemów stwarza sezonowo pyłek roślin, czyli nasiona roślin kwiatowych, traw, drzew i krzewów. Obecny w atmosferze pyłek przenika do dróg oddechowy i jest aktywnie wchłaniany przez błonę śluzową nosa, powodując katar, łzawienie oczu, ból głowy, objawy sezonowej astmy pyłkowej, alergię skórną. U osób z predyspozycją do atopii wytwarzają się przeciwko antygenom pyłków, przeciwciała klasy IgE zwane reaginami. Jeżeli reaginy zwiążą się z komórkami błony śluzowej nosa, oskrzeli lub innych narządów, powtórne wniknięcie pyłku wywołuje burzliwą reakcję alergiczna typu natychmiastowego i objawy chorobowe zwane pyłkowicą lub katarem siennym. Szacuje się ,że na pyłkowicę rokrocznie w Polsce cierpi od 10 –21% populacji. Nasze badania społeczne, jakie prowadzimy rokrocznie pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę i Alergię wskazują, że chorych jest coraz więcej, a co ciekawsze, coraz liczniejsza jest grupa osób w wieku dojrzałym, po 50 roku życia, u których dopiero teraz alergia na pyłki ujawnia się tak, że znacznie pogarsza ich jakość życia. [ad#ad-7] Schorzenie to jest klasycznym przykładem ostrej reakcji alergicznej rozwijającej się głównie w drogach oddechowych chorego.

Pyłkowica występuje z reguły u atopików, a predyspozycja do choroby jest często przekazywana dziedzicznie.

W Polsce odziedziczenie choroby notuje się w około 65% przypadków. Objawy ujawniają się w okresie późnego dzieciństwa. Pierwsze objawy nadwrażliwości na pyłki roślin pojawiają się najczęściej około 6 do 7 roku życia, wyjątkowo rzadko zdaniem specjalistów po 40 roku życia. [ad#ad-8] Do charakterystycznych objawów klinicznych należą:Pyłkowica należy do najbardziej rozpowszechnionych uczuleń i z roku na rok coraz więcej ludzi na nią cierpi. Unikanie pyłku jest utrudnione, gdyż owady oraz wiatr są w stanie przetransportować go na odległość nawet setek kilometrów. Ogólnie można mówić o dwóch okresach kwitnienia roślin: wiośnie i jesieni. W jesieni niektóre rośliny zakwitają powtórnie. To z jakim gatunkiem pyłku i kiedy mamy do czynienia, zależy od okresów kwitnienia poszczególnych gatunków roślin. [ad#ad-9] Do roślin najczęściej wywołujących objawy nadwrażliwości należą:U osób z wysoką nadwrażliwością objawy chorobowe mogą pojawiać się poza sezonem pylenia, np. po kontakcie z pyłkiem roślin znajdującym się w kurzu domowym lub po spożyciu miodu zawierającego pyłek. Nasilenie objawów po spożyciu miodu obserwuje się u około 80% pacjentów z alergią na pyłek traw i bylicy. Osoba uczulona na pyłki powinna starać się unikać szkodliwego alergenu, poprzez opuszczanie miejsca zamieszkania w okresie kiedy nasila się stężenie pyłków uczulających w powietrzu. Należy na miejsca pobytu wybierać takie, gdzie emisja pyłku jeszcze nie nastąpiła, już nie istnieje lub jej nie ma. Stężenie pyłków jest małe w okolicy dużych zbiorników wodnych, nad morzem, również w pomieszczeniach zamkniętych, zakrytych basenach, budynkach z klimatyzacją.Chorzy cierpiący na pyłkowicę muszą:

W przypadku, gdy do uczulenia na pyłki dołączy się nadwrażliwość na inne alergeny, np. kurz domowy, objawy alergiczne ze strony dróg oddechowych mogą utrzymywać się przez cały rok i tylko ich zaostrzenie w miesiącach wiosennych i letnich może nasunąć podejrzenie istniejącej alergii na pyłek.

Pyłkowica jest bardzo uciążliwą chorobą, ograniczającą zdolność do pracy i nauki. W naszych warunkach klimatycznych można najogólniej przyjąć, że objawy pyłkowicy, występujące w marcu, kwietniu i maju, są wywołane przez pyłek drzew i krzewów, podczas, gdy objawy rozpoczynające się w początkach czerwca i utrzymujące się do końca lipca są wyzwalane głownie przez pyłek traw, a objawy spostrzegane w sierpniu i we wrześniu przez pyłek chwastów.

U chorych nadwrażliwych równocześnie na pyłek licznych grup roślin objawy pyłkowicy mogą występować ze zmiennym nasileniem od początku wiosny do końca jesieni.

Wynika z tego, że dzieci cierpiące na ten rodzaj alergii w tym okresie są z „normalnego” życia wyłączone, a jest to czas na który przypada zakończenie roku szkolnego, egzaminy wstępne do szkól wyższych i średnich, wymagające od ucznia wyjątkowej mobilizacji, koncentracji i wysiłku. Dla wielu z nich także okres wakacji, jeśli nie mogą opuścić wtedy miejsca zamieszkania jest nie czasem wypoczynku, odprężenia i zabawy, a czasem choroby, złego samopoczucia i wielu ograniczeń.

Również osoby dorosłe nadwrażliwe na pyłek roślin w okresie największego ich natężenie odczuwają podobne dolegliwości. Praca ich w tym okresie jest z pewnością mniej wydajna, a nawet może być niebezpieczna jeśli pracują prowadząc pojazdy mechaniczne, czy obsługując maszyny przemysłowe.

Alergiczny nieżyt nosa jest bardzo rozpowszechnioną ostrą lub przewlekłą chorobą, charakteryzująca się uczuciem zatkania nosa, napadami kichania z wydzieleniem obfitej, wodnistej wydzieliny. Objawy te wywołane są obrzękiem i przekrwieniem błony  wyścielającej jamy oraz zatoki przynosowe. Powstaje on najczęściej w przebiegu zakażenia , a szczególnie po oziębieniu ustroju. Schorzenie to może samoistnie ustąpić. Problemem staje się wtedy, gdy objawy napadowego nieżytu nosa powtarzają się wielokrotnie , ze zmiennym nasileniem. Rozwija się wówczas postać przewlekła tego schorzenia. Może występować sezonowo, współistniejąc z pyłkowicą lub przez cały rok.

U około połowy osób przewlekły niesezonowy nieżyt nosa jest jednym z objawów skazy atopowej. Jest także sygnałem zwiastującym możliwość wystąpienia astmy oskrzelowej. Powikłaniem nie leczonego atopowego nieżytu nosa mogą być polipy.

Innym schorzeniem powodowanym przez pyłki roślin jest ostre i przewlekłe zapalenie spojówek, które może być wywołane również przez inne czynniki. U osób uczulonych na pyłek roślin niemal zawsze dochodzi do równoczesnych zmian obrzękowych w błonach śluzowych spojówek i nosa. Jest jednym z typowych objawów pyłkowicy. Może być wywołane nie tylko przez pyłki roślin, ale także przez kurz domowy, czy roztocza, może również być objawem wielonarządowej alergii pokarmowej występującej u atopików.

Sezonowe alergiczne zapalenie spojówek jest najczęstszą chorobą oczu. Spojówka oka jest najłatwiej dostępną dla czynników zewnętrznych śluzówką. Spełnia rolę obronną produkując śluz i łzy, ale jest też miejscem reakcji alergicznych. Związanie antygenu z produkowanymi przez chorego przeciwciałami powoduje uwalnianie się histaminy odpowiedzialnej za manifestowanie się objawów klinicznych.

Ostre, alergiczne zapalenie spojówek – jest rodzajem pokrzywki, wywołanej dużą ilością alergenu, który przedostał się do worka spojówkowego. Objawia się świądem, zaczerwienieniem, pieczeniem i łzawieniem oczu. Może być również reakcją na kurz i roztocze kurzu domowego, często występuje u małych dzieci. Szybko zanika, wraz z ze zmniejszeniem ekspozycji alergenu.

Wiosenne zapalenie spojówek – jest wywołane pyłkiem drzew, kwiatów, traw. Ma charakter nawracający, a objawami są: przekrwienie spojówek, świąd, światłowstręt, obfite wydzielanie się śluzu, pieczenie, uczucie ciała obcego. Dotyczy dzieci i młodzieży, częściej występuje u chłopców.

W okresie dojrzewania przemija, jeśli nie, może przejść w atopowe zapalenie spojówek.Atopowe zapalenie spojówek – u dzieci jest jedną z manifestacji alergii, u młodych dorosłych występuje w połączeniu z atopowym zapaleniem skóry. Charakteryzuje go świąd , znaczny obrzęk, pieczenie, obfita wydzielina. Bardzo częstym wynikiem działania pyłków na organizm ludzi z nadwrażliwością na ten rodzaj alergenu jest migrena alergiczna, charakteryzująca się napadowymi bólami głowy.Migrena jest uznawana za alergiczną reakcję naczyń mózgu. W pierwszej fazie ataku dochodzi do skurczu naczyń, co znajduje wyraz w tzw. aurze zapowiadającej atak bólowy. Należą tu osłabienia, zmęczenie, wyczerpanie, bladość, obniżenie nastroju, zaburzenia widzenia. Jest to tzw. faza biała i trwa stosunkowo krótko. W dalszej kolejności dochodzi do rozkurczu naczyń mózgu , czego wyrazem klinicznym jest ból pulsujący, nasilający się w czasie wraz z zaczerwienieniem i obrzękiem twarzy (faza czerwona migreny), bólami brzucha, nudnościami, czy wymiotami. Są one u przeważającej części chorych kulminacyjnym wyrazem ataku, po którym chory powraca do zdrowia. Obraz kliniczny takich ataków jest uzależniony od wieku. Napad bólowy może być na tyle łagodny, że zostaje przeoczony przez rodziców, gdyż jest maskowany innymi dolegliwościami, głównie bólami brzucha z wymiotami. Osłabienie, płacz, skargi na bóle brzucha, głowy, czasami zaczerwienienie twarzy mogą wskazywać na bóle migrenowe u dziecka. Ataki migrenowe u niemowląt i małych dzieci występują rzadko i są ze zrozumiałych przyczyn trudne do rozpoznania. [ad#ad-10]W procesie leczenia dolegliwości wywołanych alergenem pyłku roślin najlepsze efekty przynosi jego wyeliminowanie. Jeśli nie jest to możliwe należy włączyć systematyczne leczenie farmakologiczne jeszcze przed spodziewanym okresem nasilenia ekspozycji alergenu. Dobre efekty przynosi metoda leczenia popularnie zwana odczulaniem, czyli immunoterapia.Około 30% pacjentów cierpiących na pyłkowicę odczuwa różnie nasilone objawy nietolerancji niektórych owoców i warzyw. Najczęściej spotykamy się z nietolerancja pokarmów roślinnych, które są blisko spokrewnione z gatunkiem rośliny, na której pyłek chory jest uczulony. Objawy w takim przypadku mogą występować przez cały rok, ze szczególnym nasileniem w okresie pylenia danej rośliny. Nadwrażliwi na leszczynę nie powinni spożywać orzechów laskowych, uczuleni na brzozę, mogą mieć objawy chorobowe po spożyciu jabłek, gruszek lub czereśni. Nietolerancję jabłek gotowanych, czy pieczonych wykazuje, co 10-15 pacjent uczulony na pyłek brzozy. Uczuleni na pyłek traw mogą obserwować nasilenie się objawów chorobowych głównie po spożyciu selera, marchwi, melona, arbuza, czy kiwi. Nadwrażliwi na pyłek bylicy powinni wystrzegać się selera, jabłka, melona i kiwi, w przypadku alergii na pyłek ambrozji, należy unikać w pożywieniu bananów, arbuzów, melonów i kiwi.

Autor: alergicznie.pl