AlergicznieBramki SMSPorady prawne
Sprawdź profil alergicznie.pl na facebooku

KUCHNIA SMYKA ALERGIKA – DIETA BEZMLECZNA - ALERGIA –PLAGA XXI WIEKU

KUCHNIA SMYKA ALERGIKA – DIETA BEZMLECZNA - ALERGIA –PLAGA XXI WIEKU

Statystyki medyczne ostatnich lat są przerażające. Co trzecie dziecko w wieku od 0 do trzeciego roku  życia cierpi na alergię i/lub nietolerancję pokarmową, co piąty uczeń w klasie szkolonej  choruje na schorzenie alergiczne (często jest to alergia wielonarządowa), a co siódmy na astmę. Szacuje się, że wśród dorosłych  nadwrażliwość występuje w 30 do 60 % populacji ludności świata. Są to dane szacunkowe. Tak naprawdę nikt nie może podać dokładnej liczby chorych ponieważ wielu z nich swoich okresowych lub sezonowych dolegliwości nie identyfikuje ze schorzeniem alergicznym, nie diagnozuje i nie leczy. Statystyka obejmuje więc jedynie osoby, które przynajmniej raz trafiły do lekarza, a postawioną diagnozą była, alergia.

Schorzenia alergiczne mimo osiągnięcia ogromnego postępu w medycynie i farmakologii stanowią poważny problem medyczny i społeczny, a masowość ich występowania sprawia, że zasługują  na miano plagi lub epidemii XXI wieku. Chociaż schorzenia alergiczne chorobą zakaźną nie są, to jednak w wyniku dziedziczenia skłonności do nadwrażliwości przez dzieci, chorych na nią rodziców, ujawnia się u coraz większej ilości ludzi. Nie bez powodu zatem istnieje przekonanie, że za kilkanaście lat stanąć możemy w obliczu przerażającej już dziś sytuacji, przewagi w populacji ludności świata, osób z nadwrażliwością na różnego typu czynniki będące przyczyną powstawania lub nasilania się objawów alergicznych. Alergia, to nieprawidłowa odpowiedź organizmu na czynniki szkodliwe, zwane alergenami. Dla osoby predystynowanej do choroby alergicznej, reakcję taką wywołać mogą nawet niewinne i obojętne dla wielu ludzi substancje. Układ odpornościowy tych osób jest nadwrażliwy, co objawia się nadmierną „produkcją” cząsteczek należących do przeciwciał IgE. Alergeny aktywować mogą reakcje odpornościowe w różnych, odmiennych tkankach organizmu, które objawiają się m. in. katarem, kichaniem, obrzękiem śluzówki nosa, zapaleniem spojówek, świszczącym oddechem, dusznością, czy nudnościami, biegunką, wymiotami i bólami brzucha. Wystąpienie chorób alergicznych jest spowodowane działaniem dwóch grup czynników:

-     osobniczej predyspozycji do choroby atopowej – cecha nadwrażliwości jest przekazywana z pokolenia na pokolenie /dziedziczenie-atopia/

-          czynników środowiskowych np. pyłki roślin, kurz i roztocza, związki chemiczne, pokarm itd. Czynniki ryzyka odpowiedzialne za wzrost częstości występowania chorób atopowych.

-          Zanieczyszczenia powietrza – ruch samochodowy ( 90% cząsteczek spalin Diesla ma właściwości absorbowania pyłków roślin, stanowią ich nośniki i docierają do dróg oddechowych) , ozon (inhalacje ozonu wywołują kaszel, trudności oddechowe, bóle w klatce piersiowej – nadreaktywność oskrzeli).

-          zanieczyszczenia środowiska wewnętrznego- chemiczne, organiczne, dym tytoniowy ,

-          zmiany w sposobie odżywiania – wzrost kwasu linolenowego w tkance tłuszczowej, zawartość kwasu linolenowego i kwasów tłuszczowych omega w mleku matek karmiących- mleko matek atopowych zawiera większe ilości kwasów linolenowych i kwasów tłuszczowych omega- 6 niż mleko matek nieatopowych. Zdaniem specjalistów, dzieci matek atopowych i dziedziczące predyspozycje atopową po matce nie powinny być karmione piersią. Zwiększenie ilości antyutleniaczy w diecie- stres oksydacyjny odgrywa ważna rolę w patomechanizmie astmy i chorób alergicznych.

-          ekspozycja na alergeny

-          status ekonomiczny rodziny

-          rola zakażeń

-          czynniki jatrogenne ( szczepienia  przeciwkokluszowe wywierają wpływ na produkcję IgE w organizmie dziecka.), szczepienia ochronne, antybiotyki ( antybiotyki stosowane zbyt często we wczesnym dzieciństwie mogą przyczyniać się do rozwoju astmy i chorób atopowych, zawłaszcza alergii pokarmowej), dyskryminacja aspiryny ( wprowadzenie paracetamolu , zwiększa ryzyko alergii).  

 Substancje, które w wyniku odmienności swej budowy, wywołują w organizmie odpowiedź odpornościową (immunologiczną), są nazywane antygenami. Antygeny te natomiast, których wtargnięcie do ustroju wyzwala reakcję alergiczną, nazywamy alergenami. Teoretycznie, ilość alergenów jest nieograniczona, ponieważ nie tylko białka i tłuszcze, węglowodany lecz również proste związki chemiczne mogą wywoływać w ustroju stany nadwrażliwości. W praktyce liczba substancji często i silnie alergizujących jest ograniczona, dzięki czemu można zestawić najczęściej spotykane alergeny w grupy i scharakteryzować ich właściwości. Ogólnie alergeny można podzielić na:

 

Autor: alergicznie.pl

następna strona artykułu