AlergicznieBramki SMSPorady prawne
Sprawdź profil alergicznie.pl na facebooku

KUCHNIA SMYKA ALERGIKA – DIETA BEZMLECZNA II - ALERGIA I NIETOLERANCJA POKARMOWA

KUCHNIA SMYKA ALERGIKA – DIETA BEZMLECZNA II - ALERGIA I NIETOLERANCJA POKARMOWA

Szkodliwość spożywanych pokarmów może być diagnozowana jako alergia i/lub nietolerancja pokarmowa, jakkolwiek objawy tych schorzeń bywają podobne. Alergię pokarmową powodują:

-          rodzinne skłonności do nadwrażliwości jelita,

-          zdolność organizmu do nadmiernej produkcji immunoglobuliny IgE,

-          upośledzenie organizmu w zakresie odpowiedzi komórkowej,

-          uczulenie na antygen pokarmowy w okresie życia płodowego.

Przyczyną nietolerancji pokarmowej są:

-          niedojrzała śluzówka

-          uszkodzenie, np. przez infekcje błony śluzowej jelita,

-          zmienna flora bakteryjna,

-          niedostateczna ilość soku żołądkowego,

-          zła motoryka przewodu pokarmowego.

U osób dorosłych liczba pokarmów uczulających obejmuje najczęściej: jaja, ryby, skorupiaki , soję, orzechy i mleko krowie. Charakterystyczne jest to, że najczęściej uczulają te produkty, które w dany kraju łączą się z tradycyjną kuchnią. W piśmiennictwie światowym podkreśla się , że nadwrażliwość pokarmowa dotyczy około 8- 10% populacji dziecięcej i 2-3% dorosłych, może też być przyczyną rozwoju innych chorób na tle alergicznym np. atopowego zapalenia skóry – 20-30%, alergicznego nieżytu oskrzeli i astmy – 8–10%, alergicznego nieżytu górnych dróg oddechowych – 10-17% populacji. Alergia IgE – zależna na pokarmy manifestuje się od pierwszych miesięcy życia, u 20% dorosłych chorych w dzieciństwie, utrzymuje się przez całe życie. Atopicy z reguły uczulają się na dwa rodzaje pokarmów, pochodzenia roślinnego ( owoce, jarzyny, mąka, przyprawy) oraz zwierzęcego. Problem alergii na pokarm nie jest ściśle związany z okresem dzieciństwa i nie występuje jedynie w tym okresie, lecz może być przyczyną postaci przewlekłej choroby alergicznej, wymagającej stosowania diety przez całe życie. Okres wczesnego dzieciństwa to etap niedojrzałości odpornościowej dziecka ,zwany w literaturze przedmiotu – pierwotnym defektem immunologicznym, a będący przyczyną łatwego uwrażliwiania się młodego organizmu na różnego typu alergeny, dając tym samym podstawę do rozwoju predyspozycji alergicznych dziecka. Alergia  IgE zależna na pokarmy, może występować w postaci pierwotnej (głównie u dzieci) i wtórnej charakterystycznej dla dzieci starszych i dorosłych, gdzie alergeny pokarmowe stanowią jeden z wielu czynników zaburzeń chorobowych. Czynnikiem warunkującym powstanie tego typu alergii jest upośledzenie czynności obronnej systemu limfatycznego jelita.

Cechami charakterystycznymi dla alergii pokarmowej są:

Autor: alergicznie.pl

następna strona artykułu