AlergicznieBramki SMSPorady prawne
Sprawdź profil alergicznie.pl na facebooku

PYŁKI DRZEW - JESIENIĄ?

PYŁKI DRZEW - JESIENIĄ?

JAK SIĘ BRONIĆ PRZED PYŁKAMI ROŚLIN?

To niewątpliwie bardzo trudne zadanie, niekiedy wręcz niemożliwe do wykonania. Można zastosować wskazówki zawarte w ogólnych zaleceniach terapeutycznych.

Osoba uczulona na pyłki powinna starać się unikać szkodliwego alergenu, poprzez opuszczanie miejsca zamieszkania w okresie kiedy nasila się stężenie pyłków uczulających w powietrzu. Należy na miejsca pobytu wybierać takie, gdzie emisja pyłku jeszcze nie nastąpiła, już nie istnieje lub jej nie ma. Stężenie pyłków jest małe w okolicy dużych zbiorników wodnych, nad morzem, również w pomieszczeniach zamkniętych, zakrytych basenach, budynkach z klimatyzacją.

 

CIERPIĄCY NA PYŁKOWICĘ MUSZĄ :

 

W przypadku, gdy do uczulenia na pyłki dołączy się nadwrażliwość na inne alergeny, np. kurz domowy, objawy alergiczne ze strony dróg oddechowych mogą utrzymywać się przez cały rok i tylko ich zaostrzenie w miesiącach wiosennych i letnich może nasunąć podejrzenie istniejącej alergii na pyłek.

U chorych nadwrażliwych równocześnie na pyłek licznych grup roślin objawy pyłkowicy mogą występować ze zmiennym nasileniem od początku wiosny do końca jesieni. W procesie leczenia dolegliwości wywołanych alergenem pyłku roślin najlepsze efekty przynosi jego wyeliminowanie. Jeśli nie jest to możliwe należy włączyć systematyczne leczenie farmakologiczne jeszcze przed spodziewanym okresem nasilenia ekspozycji alergenu. Dobre efekty przynosi metoda leczenia popularnie zwana odczulaniem, czyli immunoterapia.

Autor: